Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՈՎՍԵԱՅ 6։1-11

6  «Եկէ՛ք, Տէրոջը դառնանք,Քանզի անիկա զարկաւ ու անիկա մեզ պիտի բժշկէ։Անիկա վիրաւորեց ու անիկա պիտի կապէ,   Երկու օրէն մեզ պիտի կենդանացնէ,Երրորդ օրը մեզ պիտի կանգնեցնէՈւ անոր առջեւ պիտի ապրինք։   Տէրը պիտի ճանչնանք ու զանիկա ճանչնալու ետեւէ պիտի ըլլանք.Անոր ելքը արշալոյսի պէս պատրաստուած էՈւ անիկա մեզի պիտի գայ անձրեւի պէս,Երկիրը ոռոգող վերջին անձրեւին պէս։   Քեզի ի՞նչ ընեմ, ո՛վ Եփրեմ,Քեզի ի՞նչ ընեմ, ո՛վ Յուդա,Վասն զի ձեր բարութիւնը առաւօտեան ամպին պէսՈւ շուտով ցնդող ցօղի պէս է։   Ասոր համար մարգարէներուն ձեռքով զանոնք կոտրեցի*,Բերնիս խօսքերովը զանոնք մեռցուցի,Որպէս զի իմ դատաստաններս լոյսի պէս ելլեն։   Քանզի ես ողորմութիւն կ’ուզեմ եւ ոչ թէ՝ զոհՈւ ողջակէզներէն աւելի՝ Աստուծոյ գիտութիւնը։   Իսկ անոնք Ադամի* պէս ուխտազանց եղանՈւ ինծի անհաւատարմութիւն ըրին։   Գաղաադ անօրէններու քաղաք է,Արեան հետքերով լեցուն է։   Ինչպէս աւազակներու գունդերըՄարդու համար դարանամուտ կ’ըլլան,Այնպէս ալ քահանաներուն խումբըՍիւքէմի ճամբուն մէջ սպանութիւնԵւ եղեռնագործութիւն կ’ընեն։ 10  Իսրայէլի տանը մէջ սոսկալի բաներ տեսայ,Եփրեմին պոռնկութիւնները հոն են,Իսրայէլ պղծուեցաւ։ 11  Քեզի ալ հունձք մը պատրաստուած է, ո՛վ Յուդա,Երբ իմ ժողովուրդս գերութենէ դարձնեմ։

Ստորանիշներ

6։5 Եբր., տաշեցի
6։7 Կամ, մարդու