Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 26։1-14

26  Այն ատեն Յոբ պատասխանեց.   «Տկարին ի՞նչ օգնութիւն ըրիրԵւ ոյժ չունեցող բազուկը ի՞նչպէս զօրացուցիր։   Անխելքին ի՞նչ խրատ տուիրՈւ ի՞նչ իմաստութիւն ցուցուցիր։   Դուն որո՞ւ ըսիր այս խօսքերըՈւ որո՞ւն շունչը ելաւ քեզմէ։  Ոգիները վարէն կը դողան,Նաեւ ջուրերն ու անոնց բնակիչները։   Դժոխքը բաց է անոր առջեւՈւ կորուստը անծածկոյթ է։   Անիկա հիւսիսը պարապ տեղին վրայ կը տարածէՈւ երկիրը ոչնչին վրայ կը կախէ։   Ջուրերը իր մութ ամպերուն մէջ կը ծրարէՈւ անոնց տակէն ամպը չի պատռիր։   Իր աթոռին երեսը կը պահէ,Անոր վրայ իր ամպը կը տարածէ։ 10  Ջուրերուն երեսին վրայ ամէն կողմէն սահմաններ դրաւՄինչեւ լոյսին ու խաւարին ծայրը։ 11  Երկնքի սիւները կը սարսինՈւ անոր յանդիմանութենէն կ’ապշին։ 12  Իր զօրութիւնովը ծովը կը խաղաղեցնէ*Ու իր գիտութիւնովը հպարտութիւնը կը զարնէ։ 13  Իր Հոգիովը երկինքը զարդարեց։Անոր ձեռքը փախչող Վիշապը ստեղծեց։ 14  Ահա ասոնք են անոր ճամբաներուն ծայրերը,Բայց անոր վրայով լսածնիս որչա՜փ քիչ է.Եւ ո՞վ կրնայ իմանալ անոր զօրութեան որոտումը»։

Ստորանիշներ

26։12 Կամ, կը յանդիմանէ