Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 25։1-6

25  Բաղդատ Սօքեցին պատասխանեց.   «Իշխանութիւնն ու վախը անոր քով են,Իր բարձր տեղերուն մէջ խաղաղութիւն կ’ընէ։   Անոր գունդերուն համրանքը կա՞յ արդեօքՈւ անոր լոյսը որո՞ւ վրայ չի ծագիր։   Ուրեմն մարդը ի՞նչպէս պիտի արդարանայ Աստուծոյ առջեւ։Կնոջմէ ծնածը ի՞նչպէս կրնայ մաքուր ըլլալ։   Ահա լուսինն ալ լոյս չի տարՈւ անոր աչքերուն առջեւ աստղերն ալ մաքուր չեն.   Ալ ո՞ւր կը մնայ մարդը, որ որդ մըն էՈւ մարդու որդին՝ որ ճճի մըն է»։

Ստորանիշներ