Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 20։1-29

20  Այն ատեն Սոփար Նաամացին պատասխանեց.   «Ասոր համար իմ խորհուրդներս ինծի պատասխանել կու տանՈւ ասոր համար կ’արտորամ։   Զիս խայտառակող յանդիմանութիւնը լսեցի,Բայց իմ հոգիս ունեցած իմաստութենէս կը ստիպէ, որ պատասխանեմ։   Դուն գիտե՞ս թէ սկիզբէն՝Մարդս երկրի վրայ դրուելէն ի վեր՝   Անզգամին յաղթանակը քիչ ժամանակ կը տեւէՈւ կեղծաւորին ուրախութիւնը մէկ վայրկեանի համար է։   Թէեւ անոր բարձրութիւնը մինչեւ երկինք ելլէՈւ գլուխը ամպերուն հասնի,   Իր աղբին պէս յաւիտեան պիտի ոչնչանայՈւ զինք տեսնողները պիտի ըսեն՝ ‘Ո՞ւր է անիկա’։   Երազի պէս պիտի թռչի ու պիտի չգտնուիՈւ գիշերուան ցնորքի պէս պիտի փախչի։   Զանիկա տեսնող աչքը ա՛լ պիտի չտեսնէՈւ անոր բնակած տեղը ա՛լ պիտի չնայի անոր։ 10  Անոր զաւակները աղքատներէն շնորհք պիտի խնդրեն*Ու անոր ձեռքերը յափշտակածը* ետ պիտի տան։ 11  Անոր ոսկորները երիտասարդութեան* մեղքերուն պատիժովը լեցուն ենՈւ անոր հետ հողին մէջ պիտի պառկին։ 12  Եթէ անզգամութիւնը անոր բերնին մէջ քաղցր էԵւ եթէ իր լեզուին տակ կը պահէ զանիկա, 13  Եթէ զանիկա խնայէ ու չձգէՈւ իր քիմքին մէջ պահէ զանիկա, 14  Կերակուրը անոր աղիքներուն մէջ պիտի փոխուի,Անոր ներսիդին քարբի լեղի պիտի ըլլայ։ 15  Անիկա հարստութիւններ կուլ տուաւ, բայց պիտի փսխէ զանոնք։Աստուած անոր փորէն դուրս պիտի հանէ զանոնք։ 16  Անիկա քարբին թոյնը պիտի ծծէՈւ իժի լեզուն զանիկա պիտի մեռցնէ։ 17  Անիկա պիտի չտեսնէ վտակները,Մեղրի ու կոգիի հեղեղներուն գետերը։ 18  Իր աշխատանքով վաստկածը ետ պիտի տայ ու պիտի չկլլէՈւ ետ տուածը իր հարստութեանը չափ պիտի ըլլայ։Անոր վրայ պիտի չուրախանայ։ 19  Քանի որ աղքատները ճնշեց ու երեսի վրայ թողուցՈւ իր չշինած տունը յափշտակեց, 20  Անշուշտ իր ներսիդին խաղաղութիւն պիտի չզգայՈւ ցանկացածը պիտի չկրնայ ազատել։ 21  Անոր ուտելու բան մը պիտի չմնայ,Անոր համար անոր յաջողութիւնը հաստատ պիտի չըլլայ։ 22  Առատութեամբ լեցուն եղած ժամանակն ալ նեղութեան մէջ պիտի ըլլայ.Թշուառութեան մէջ եղողներուն ամէն հարուած* անոր վրայ պիտի գայ։ 23  Երբ փորը կշտացնելու վրայ ըլլայ,Աստուած իր սաստիկ բարկութիւնը անոր վրայ պիտի ղրկէՈւ անձրեւի պէս անոր վրայ պիտի թափէ՝ կերակուր ուտելու ատենը։ 24  Երկաթէ զէնքին առջեւէն փախած ատենըՊղնձէ աղեղը զանիկա պիտի խոցէ։ 25  Անոր դէմ արձակուած աղեղը մարմնէն պիտի անցնիՈւ փայլուն տէգը անոր մաղձէն պիտի ելլէ.Անոր վրայ արհաւիրք պիտի գայ։ 26  Բոլոր խաւարը անոր գաղտուկ տեղերը պիտի պահուի.Մարած կրակը զանիկա պիտի լափէ.Անոր վրանին մէջ մնացողը ապերջանիկ պիտի ըլլայ*։ 27  Երկինք անոր ապօրէնութիւնը պիտի յայտնէ,Երկիր ալ անոր դէմ պիտի ելլէ։ 28  Անոր տանը եկամուտը պիտի յափշտակուի,Ամէն բան պիտի անցնի Աստուծոյ բարկութեան օրը։ 29  Ասիկա է ամբարիշտ մարդուն բաժինը, որ Աստուծմէ պիտի առնէԵւ ասիկա է այն ժառանգութիւնը, որ Աստուած անոր համար սահմաներ է»։

Ստորանիշներ

20։10 Եբր., աղքատները պիտի հաճեցնեն
20։10 Կամ, հարստութիւնը
20։11 Կամ, ծածուկ
20։22 Եբր., ձեռքը
20։26 Կամ, պիտի սպառէ