Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 18։1-21

18  Այն ատեն Բաղդատ Սօքեցին պատասխանեց.   «Ե՞րբ այդ խօսքերը պիտի հատցնէք.Հասկցէ՛ք ու անկէ ետքը խօսինք։   Ինչո՞ւ համար անասուններու պէս համարուինքՈւ աչքերնուդ առջեւ անմաքուր սեպուինք։   (Դուն որ բարկութիւնովդ քեզ կը պատառես),Միթէ երկիրը քեզի համար երեսի վրայ պիտի ձգուի՞Ու ապառաժը իր տեղէն պիտի փոխադրուի՞։  Անշուշտ ամբարշտին լոյսը պիտի մարիՈւ անոր կրակին բոցը լոյս պիտի չտայ.   Անոր վրանին մէջ լոյսը պիտի խաւարիՈւ անոր ճրագը անոր վրայ պիտի մարի։   Անոր զօրութեանը քայլերը նեղութիւն պիտի կրենՈւ անոր խորհուրդը զանիկա գետինը պիտի զարնէ։   Վասն զի իր ոտքերովը ուռկանի մէջ պիտի բռնուիՈւ ցանցի վրայ պիտի քալէ։   Վարմը անոր գարշապարը պիտի բռնէՈւ աւարառուն անոր պիտի յաղթէ։ 10  Անոր համար գետնին մէջ թակարդ պահուած էՈւ անոր ճամբուն վրայ՝ որոգայթ։ 11  Արհաւիրքը զանիկա ամէն կողմէն պիտի պաշարէՈւ զանիկա իր ոտքերովը ասդին անդին պիտի վազցնէ։ 12  Անոր զօրութիւնը պիտի անօթենայՈւ կորուստը անոր քով պատրաստ է, 13  Որ անոր մորթին ոյժը ուտէ։Մահուան առջինեկը պիտի ուտէ անոր ոյժը։ 14  Անոր վստահութիւնը իր վրանէն պիտի կտրուիՈւ անիկա դէպի զարհուրանքի թագաւորը պիտի քշուի։ 15  Անոր վրանին մէջ զարհուրանք պիտի բնակի, որ այսուհետեւ իրը պիտի չըլլայ.Ու անոր բնակարանին վրայ ծծումբ պիտի ցանուի։ 16  Անոր արմատները տակէն պիտի չորնանՈւ վերէն ճիւղերը պիտի կտրտուին։ 17  Անոր յիշատակը երկրէն պիտի կորսուիՈւ անոր անունը հրապարակներուն մէջ պիտի չտրուի։ 18  Անիկա լոյսէն խաւարը պիտի քշուիՈւ անիկա աշխարհէն պիտի վռնտուի։ 19  Իր ժողովուրդին մէջ ո՛չ զաւակ պիտի ունենայ եւ ո՛չ թոռՈւ անոր բնակարաններուն մէջ մէ՛կը պիտի չմնայ։ 20  Յետինները* անոր օրուանը վրայ պիտի զարմանանՈւ առաջինները* պիտի սոսկան։ 21  Արդարեւ, ամբարշտին բնակարանները այսպէս պիտի ըլլանՈւ Աստուած չճանչցողին տեղը այսպէս է»։

Ստորանիշներ

18։20 Կամ, Արեւմուտք բնակողները
18։20 Կամ, Արեւելք բնակողները