Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 15։1-35

15  Այն ատեն Եղիփազ Թեմանացին պատասխանեց.   «Միթէ իմաստուն մարդը հովի պէս խօսքերո՞վ* պիտի պատասխանէՈւ իր փորը արեւելեան հովո՞վ պիտի լեցնէ։   Պարապ խօսքերո՞վ պիտի վիճաբանի,Խօսքերով՝ որոնք օգուտ մը չունին։   Մանաւանդ դուն Աստուծոյ երկիւղը կը խափանեսՈւ Աստուծոյ մատուցուելիք աղօթքը կ’արգիլես։   Որովհետեւ բերանդ քու անօրէնութիւնդ կը ցուցնէՈւ նենգաւորներուն լեզուն ընտրեցիր։   Քու բերա՛նդ քեզ պիտի դատապարտէ ու ոչ թէ՝ ես։Քու շրթունքներդ քեզի դէմ պիտի վկայեն։   Առաջին ծնած մարդը դո՞ւն ես,Կամ բլուրներէն առա՞ջ ստեղծուեցար։   Աստուծոյ գաղտնիքներուն ունկնդիր եղա՞րԵւ իմաստութիւնը միայն քեզի՞ պահեցիր։   Ի՞նչ գիտես դուն, որ մենք չենք գիտեր.Ի՞նչ բանէ տեղեկութիւն ունիս, որ մենք չունինք։ 10  Մեր մէջ ճերմակ մազերովՈւ խիստ ծեր մարդիկ ալ կան,Որոնք տարիքով քու հօրմէդ աւելի մեծ են։ 11  Միթէ քի՞չ կը թուին քեզի Աստուծոյ մխիթարութիւններըՈւ քեզի ըսուած մեղմ խօսքերը*։ 12  Քու սիրտդ ո՞ւր կը տանի քեզՈւ աչքերդ ի՞նչ բանի կ’ակնարկեն, 13  Որ հոգիդ Աստուծոյ դէմ դարձնելով՝Բերնէդ այդպիսի խօսքեր կը հանես։ 14  Մարդը ի՞նչ է, որ մաքուր ըլլայՈւ կնոջմէն ծնածը՝ որ արդարանայ. 15  Ահա Աստուած իր սուրբերուն չի հաւատարՈւ երկինք անոր աչքերուն առջեւ մաքուր չէ. 16  Ո՞ւր կը մնայ գարշելի ու պիղծ մարդը,Որ անօրէնութիւնը ջուրի պէս կը խմէ։ 17  Քեզի իմացնեմ, մտիկ ըրէ ինծիՈւ տեսածս պատմեմ քեզի։ 18  Ինչ որ իմաստունները յայտնեցինՈւ բնաւ չծածկեցին ինչ որ իրենց հայրերէն առին։ 19  (Երկիր անոնց միայն տրուեցաւՈւ անոնց մէջէն օտարական մը չանցաւ)։ 20  Չարը իր բոլոր օրերուն մէջ տանջանք կը կրէՈւ բռնաւորին քիչ տարիներ պահուած են։ 21  Վախի ձայնը անոր ականջն է.Խաղաղութեան մէջ անոր վրայ կործանիչը պիտի գայ. 22  Չի հաւատար թէ մութէն պիտի ելլէՈւ անիկա սուրի սահմանուած է։ 23  ‘Հացը ո՞ւր է’ ըսելով՝ թափառական կը պտըտի.Գիտէ թէ մութ օրը պատրաստ է իր ձեռքը։ 24  Նեղութիւնն ու տառապանքը զանիկա կը վախցնենՈւ պատերազմի պատրաստուած թագաւորի պէս անոր կը յաղթեն, 25  Վասն զի Աստուծոյ դէմ ձեռք վերցուցՈւ Ամենակարողին դէմ հպարտացաւ։ 26  Անոր վրայ կը յարձակի գոռոզութեամբ*Ու իր թանձր եւ ուռուցիկ վահանով։ 27  Որովհետեւ իր երեսը ճարպով ծածկեցՈւ երիկամունքները պարարտութեամբ գոցեց։ 28  Անիկա աւերակ քաղաքներու մէջ բնակեցաւՈւ կործանելու մօտեցած անշէն տուներու մէջ։ 29  Անիկա պիտի չհարստանայ,Անոր ստացուածքները հաստատ պիտի չըլլան։Անոնց երջանկութիւնը երկրի վրայ պիտի չտարածուի։ 30  Մութէն պիտի չազատի.Բոցը պիտի չորցնէ անոր ճիւղերըՈւ Աստուծոյ բերնին շունչովը պիտի ոչնչանայ։ 31  Խաբուելով ունայնութեան թող չվստահի,Վասն զի անոր վարձքը ունայնութիւն պիտի ըլլայ։ 32  Օրերը չլմնցած պիտի կտրուիՈւ ճիւղերը նորէն պիտի չկանանչանան։ 33  Որթատունկի պէս իր ազոխը պիտի թափէՈւ ձիթենիի պէս իր ծաղիկները պիտի թօթափէ։ 34  Վասն զի կեղծաւորներուն ժողովը ամայի պիտի ըլլայՈւ կրակը պիտի այրէ կաշառք առնողներուն վրանները։ 35  Անոնք թշուառութիւն կը յղանան, անօրէնութիւն կը ծնանինՈւ սրտերնին խաբէութիւն կը պատրաստէ»։

Ստորանիշներ

15։2 Եբր., գիտութիւնով
15։11 Կամ, ծածուկ բան մը ունի՞ս արդեօք
15։26 Եբր., խստապարանոց