Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ԹՈՒՈՑ 7։1-89

7  Այն օրը երբ Մովսէս լմնցուց խորանին կարգադրութիւնը եւ զանիկա ու անոր բոլոր անօթները օծեց ու սրբեց եւ սեղանն ու անոր բոլոր գործիքները օծեց ու զանոնք սրբեց,  Այն ատեն Իսրայէլի իշխանները՝ իրենց հայրերուն տանը գլուխները՝ ժողովուրդը համրելու վերակացու իշխանները՝ ընծաներ տուին։  Եւ բերին իրենց ընծաները Տէրոջը առջեւ, վեց ծածկուած սայլեր եւ տասներկու եզներ. ամէն երկու իշխանները՝ մէկ սայլ եւ ամէն մէկը՝ մէկ–մէկ եզ եւ մօտեցուցին զանոնք վկայութեան խորանին առջեւ։  Այն ատեն Տէրը խօսեցաւ Մովսէսին՝ ըսելով.  «Անոնցմէ ա՛ռ ու Ղեւտացիներուն տո՛ւր ատոնք՝ ամէն մէկուն իր պաշտօնին նայելով, որպէս զի վկայութեան խորանին պաշտամունքին ատեն գործածուին»։  Մովսէս առաւ սայլերն ու եզները ու զանոնք Ղեւտացիներուն տուաւ։  Երկու սայլ ու չորս եզը Գերսոնին որդիներուն տուաւ՝ անոնց պաշտօնին նայելով  Եւ չորս սայլը եւ ութը եզը Մերարիին որդիներուն տուաւ, Ահարոն քահանային որդիին Իթամարին վերակացութեամբ* եղած անոնց պաշտօնին նայելով։  Բայց Կահաթին որդիներուն չտուաւ. քանզի անոնք սուրբ անօթներուն հոգատարութիւնը ստանձնած էին եւ իրենց ուսերով կը կրէին զանոնք։ 10  Եւ սեղանին օծման օրը անոր նուիրման հանդէսին համար իշխանները ընծաներ տուին եւ իշխանները իրենց ընծաները սեղանին առջեւ մատուցանեցին։ 11  Եւ Տէրը ըսաւ Մովսէսին. «Սեղանին նուիրման համար՝ ամէն մէկ իշխան մէկ–մէկ օր իրենց ընծաները թող մատուցանեն»։ 12  Առաջին օրը իր ընծան մատուցանողը Յուդայի ցեղին իշխանը՝ Ամինադաբին որդին Նաասոնն էր։ 13  Եւ այս էր անոր ընծան՝ սրբարանին սիկղին համեմատ հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծային համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 14  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 15  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ ու մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 16  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագին համար 17  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Ամինադաբին որդիին Նաասոնին ընծան էր այս։ 18  Երկրորդ օրը մատուցանողը՝ Իսաքարի իշխանը Սովգարին որդին Նաթանայէլն էր։ 19  Անոր մատուցանած ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծային համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 20  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 21  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 22  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 23  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Սովգարին որդիին Նաթանայէլին ընծան էր այս։ 24  Երրորդ օրը մատուցանողը՝ Զաբուղոնի որդիներուն իշխանը Քեղոնին որդին Եղիաբն էր։ 25  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծային համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 26  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 27  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 28  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 29  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ։ Քեղոնին որդիին Եղիաբին ընծան էր այս։ 30  Չորրորդ օրը մատուցանողը՝ Ռուբէնի որդիներուն իշխանը Սեդիուրին որդին Եղիսուրն էր։ 31  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ հարիւր երեսուն սիկղէ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 32  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 33  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 34  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 35  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Սեդիուրին որդիին Եղիսուրին ընծան էր այս։ 36  Հինգերորդ օրը մատուցանողը՝ Շմաւոնի որդիներուն իշխանը Սուրիսադային որդին Սաղամիէլն էր։ 37  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 38  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 39  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 40  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 41  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Սուրիսադային որդիին Սաղամիէլին ընծան էր այս։ 42  Վեցերորդ օրը մատուցանողը՝ Գադի որդիներուն իշխանը Դագուէլին որդին Եղիասափն էր։ 43  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 44  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 45  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 46  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 47  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Դագուէլին որդիին Եղիասափին ընծան էր այս։ 48  Եօթներորդ օրը մատուցանողը՝ Եփրեմի որդիներուն իշխանը Ամիուդին որդին Եղիսաման էր։ 49  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 50  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 51  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 52  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 53  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Ամիուդին որդիին Եղիսամային ընծան էր այս։ 54  Ութերորդ օրը մատուցանողը՝ Մանասէի որդիներուն իշխանը Փադասուրին որդին Գամաղիէլն էր։ 55  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 56  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 57  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 58  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 59  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Փադասուրին որդիին Գամաղիէլին ընծան էր այս։ 60  Իններորդ օրը մատուցանողը՝ Բենիամինի որդիներուն իշխանը Գեդէօնիին որդին Աբիդանն էր։ 61  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 62  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 63  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 64  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 65  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Գեդէօնիին որդիին Աբիդանին ընծան էր այս։ 66  Տասներորդ օրը մատուցանողը՝ Դանի որդիներուն իշխանը Ամիսադային որդին Աքիեզերն էր։ 67  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 68  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 69  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 70  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 71  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Ամիսադային որդիին Աքիեզերին ընծան էր այս։ 72  Տասնըմէկերորդ օրը մատուցանողը՝ Ասերի որդիներուն իշխանը Եքրանին որդին Փագիէլն էր։ 73  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 74  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 75  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 76  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 77  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Եքրանին որդիին Փագիէլին ընծան էր այս։ 78  Տասնըերկրորդ օրը մատուցանողը՝ Նեփթաղիմի որդիներուն իշխանը Ենանին որդին Աքիրէն էր։ 79  Անոր ընծան այս էր՝ սրբարանին սիկղին համեմատ, հարիւր երեսուն սիկղէ մէկ արծաթ սկուտեղ, եօթանասուն սիկղէ մէկ արծաթ կոնք, երկուքն ալ լեցուն էին հացի ընծայի համար իւղով շաղուած բարակ ալիւրով, 80  Տասը սիկղ ոսկիէ մէկ խնկաման խունկով լեցուն, 81  Մէկ զուարակ, մէկ խոյ եւ մէկ տարեկան մէկ գառ ողջակէզի համար, 82  Այծերէն մէկ նոխազ մեղքի պատարագի համար 83  Եւ խաղաղութեան զոհի համար երկու արջառ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ հինգ հատ մէկ տարեկան գառ. Ենանին որդիին Աքիրէին ընծան էր այս։ 84  Սեղանին օծուած օրը անոր նուիրման հանդէսին համար Իսրայէլի իշխաններէն նուիրուած ընծաները ասոնք էին՝ տասներկու արծաթ սկուտեղ, տասներկու արծաթ կոնք ու տասներկու ոսկի խնկաման, 85  Ամէն մէկ արծաթ սկուտեղ հարիւր երեսուն սիկղէ եւ ամէն մէկ կոնք եօթանասուն սիկղէ էր. այս ամաններուն բոլոր արծաթը երկու հազար չորս հարիւր սիկղ էր, սրբարանին սիկղին համեմատ. 86  Տասներկու ոսկի խնկաման, խունկով լեցուն, ամէն մէկ խնկաման, սրբարանին սիկղին համեմատ, տասնական սիկղ ըլլալով, խնկամաններուն բոլոր ոսկին հարիւր քսան սիկղ էր։ 87  Ողջակէզի համար բոլոր արջառները տասներկու զուարակ, խոյերը տասներկու, մէկ տարեկան գառները տասներկու էին, իրենց հացի ընծայովը եւ մեղքի պատարագի համար այծերէն նոխազները տասներկու։ 88  Եւ խաղաղութեան զոհի համար բոլոր արջառները քսանըչորս զուարակ էին, խոյերը վաթսուն, նոխազները վաթսուն եւ մէկ տարեկան գառները վաթսուն էին։ Այս էր սեղանին նուիրման ողջակէզը՝ անոր օծուելէն յետոյ։ 89  Եւ երբ Մովսէս վկայութեան խորանը մտաւ Տէրոջը հետ խօսելու, այն ատեն իրեն հետ խօսողին ձայնը վկայութեան տապանակին վրայ եղած քաւութեան վրայէն եւ երկու քերովբէներուն մէջտեղէն, լսեց ու ինք Անոր հետ խօսեցաւ։

Ստորանիշներ

7։8 Եբր., ձեռքովը