Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 2։1-17

2  Ես Սարօնին ծաղիկն եմՈւ հովիտներուն շուշանը։ ՄԱՐԴԸ   Ինչպէս շուշանը փուշերուն մէջ,Այնպէս է իմ սիրուհիս աղջիկներուն մէջ։ ԿԻՆԸ   Ինչպէս խնձորենին անտառի ծառերուն մէջ,Այնպէս է իմ սիրականս երիտասարդներուն մէջ։Անոր հովանիին տակ ախորժելով նստայՈւ անոր պտուղը իմ քիմքիս քաղցր է։   Զիս խնճոյքին* տունը բերաւ։Անոր դրօշը իմ վրաս սէր էր։   Զիս կարկանդակներով զօրացուցէ՛ք,Զիս խնձորներով ուժովցուցէ՛ք,Վասն զի ես սիրով կը նուաղիմ։   Անոր ձախ ձեռքը իմ գլխուս տակ ըլլայՈւ աջ ձեռքը զիս գրկէ։ ՄԱՐԴԸ   Ո՛վ Երուսաղէմի աղջիկներ,Ձեզ այծեամներով կամ դաշտի եղնիկներով կ’երդմնցնեմ,Որ սիրուհիս չվերցնէք ու չարթնցնէք,Մինչեւ որ ինք ուզէ։ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՐԳ ԿԻՆԸ   Իմ սիրականիս ձայնն է։Ահա անիկա լեռներուն վրայէն ցատկելովՈւ բլուրներուն վրայէն ցատկռտելով կու գայ։   Իմ սիրականս այծեամի կամ եղնիկի ձագի կը նմանի։Ահա հիմա մեր պատին ետեւը կայներ է,Պատուհաններէն կը նայի,Վանդակներէն կ’երեւնայ։ 10  Իմ սիրականս պատասխան տալով՝ ինծի ըսաւ. ՄԱՐԴԸ «Ելի՛ր, ո՛վ սիրուհիս, ո՛վ գեղեցիկս ու եկո՛ւր. 11  Քանզի ահա ձմեռը անցաւ,Անձրեւները անցան գացին։ 12  Գետնին վրայ ծաղիկներ կ’երեւնան,Յօտելու ժամանակը հասաւՈւ մեր երկրին վրայ տատրակին ձայնը կը լսուի։ 13  Ահա թզենին իր թուզերը կը հասունցնէՈւ որթատունկերը ծաղկեցան եւ իրենց հոտը կու տան։Ելի՛ր, ո՛վ սիրուհիս, ո՛վ գեղեցիկս ու եկո՛ւր։ 14  Ո՛վ իմ աղաւնիս, վէմին խոռոչներուն մէջ,Ապառաժին հովանիին տակ եկուր։Երեսդ ցուցո՛ւր ինծի, թող ձայնդ լսեմ,Քանզի ձայնդ քաղցր ու դէմքդ գեղեցիկ է։ 15  Բռնեցէ՛ք մեզի աղուէսները՝Վասն զի մեր այգիները ծաղկեր են։ ԿԻՆԸ 16  Իմ սիրականս իմս է ու ես անո՛րն եմ։Անիկա իր հօտը շուշաններու մէջ կ’արածէ։ 17  Օրուան հովը չփչած ու ստուերները չհեռացած՝Դարձի՛ր, ո՛վ իմ սիրականսՈւ Բեթերի լեռներուն վրայի այծեամին պէսԿամ եղնիկներու ձագին պէս եղիր։

Ստորանիշներ

2։4 Եբր., գինիին