Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ԵԶՐԱՍ 2։1-70

2  Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին Բաբելոն գերի տարած գաւառի բնակիչները ասոնք էին, որոնք Երուսաղէմ ու Յուդա դարձան, ամէն մէկը իր քաղաքը։  Զօրաբաբէլին, Յեսուին, Նէեմիային, Սարայիային, Հռէէդիային, Մուրթքէին, Բագասանին, Մասփարին, Բագուէին, Հռէումին ու Բաանային հետ եկան։ Ահա Իսրայէլի ժողովուրդին մարդոց թիւը՝  Փարոսի որդիները երկու հազար հարիւր եօթանասունըերկու.  Սափատիայի որդիները երեք հարիւր եօթանասունըերկու.  Արահի որդիները եօթը հարիւր եօթանասունըհինգ.  Փաաթ–Մովաբի որդիները, Յեսուի ու Յովաբի որդիներէն, երկու հազար ութ հարիւր տասնըերկու.  Եղամի որդիները հազար երկու հարիւր յիսունըչորս.  Զաթուի որդիները ինը հարիւր քառասունըհինգ.  Զաքքայի որդիները եօթը հարիւր վաթսուն. 10  Բանիի որդիները վեց հարիւր քառասունըերկու. 11  Բեբայի որդիները վեց հարիւր քսանըերեք. 12  Ազգադի որդիները հազար երկու հարիւր քսանըերկու. 13  Ադոնիկամի որդիները վեց հարիւր վաթսունըվեց. 14  Բագուէի որդիները երկու հազար յիսունըվեց. 15  Ադինի որդիները չորս հարիւր յիսունըչորս. 16  Ատերի որդիները Եզեկիայէ իննիսունըութը 17  Բեսէիի որդիները երեք հարիւր քսանըերեք. 18  Յօրայի որդիները հարիւր տասնըերկու. 19  Հասումի որդիները երկու հարիւր քսանըերեք. 20  Գաբերի որդիները իննիսունըհինգ. 21  Բեթլեհէմի որդիները հարիւր քսանըերեք. 22  Նետոփայի մարդիկը յիսունըվեց. 23  Անաթովթի մարդիկը հարիւր քսանըութը. 24  Ազամօթի որդիները քառասունըերկու. 25  Կարիաթարիմի, Կեփիրայի ու Բերովթի որդիները եօթը հարիւր քառասունըերեք. 26  Ռամայի ու Գաբայի որդիները վեց հարիւր քսանըմէկ. 27  Մաքմասի մարդիկը հարիւր քսանըերկու. 28  Բեթէլի ու Գայիի մարդիկը երկու հարիւր քսանըերեք. 29  Նաբաւի որդիները յիսունըերկու. 30  Մակեբիսի որդիները հարիւր յիսունըվեց. 31  Միւս Եղամի որդիները հազար երկու հարիւր յիսունըչորս. 32  Հարիմի որդիները երեք հարիւր քսան. 33  Ղովդի, Ադիդի ու Ովնովի որդիները եօթը հարիւր քսանըհինգ. 34  Երիքովի որդիները երեք հարիւր քառասունըհինգ. 35  Սենաայի որդիները երեք հազար վեց հարիւր երեսուն։ 36  Քահանաները, Յեսուի տունէն Յեդայիայի որդիները ինը հարիւր եօթանասունըերեք. 37  Եմմերի որդիները հազար յիսունըերկու. 38  Փասուրի որդիները հազար երկու հարիւր քառասունըեօթը. 39  Հարիմի որդիները հազար տասնըեօթը հոգի էին։ 40  Ղեւտացիները, Ովդուիայի որդիներէն, Յեսուի ու Կադմիէլի որդիները եօթանասունըչորս հոգի էին։ 41  Երգողները, Ասափի որդիները, հարիւր քսանըութը հոգի էին։ 42  Դռնապաններուն որդիները, Սեղղումի որդիները, Ատերի որդիները, Տեղմոնի որդիները, Ակկուբի որդիները, Ատիտայի որդիները, Սուբայի որդիները ամէնքը հարիւր երեսունըինը հոգի էին։ 43  Նաթանայիմները ասոնք էին՝ Սիայի որդիները, Ասուփայի որդիները, Տաբաովդի որդիները, 44  Կերոսի որդիները, Սիայի որդիները, Փադօնի որդիները, 45  Ղաբանայի որդիները, Ագաբայի որդիները, Ակկուբի որդիները, 46  Ագաբի որդիները, Սաղամէի որդիները, Անանի որդիները, 47  Գեդդէլի որդիները, Գաաբի որդիները, Ռէայիայի որդիները, 48  Ռասինի որդիները, Նեկոդայի որդիները, Գաղամի որդիները, 49  Ոզայի որդիները, Փասէի որդիները, Բասիի որդիները, 50  Ասենայի որդիները, Մովանիմի որդիները, Նեփուսիմի որդիները, 51  Բակբոկի որդիները, Ակուփայի որդիները, Արուրի որդիները, 52  Բասաղօթի որդիները, Մէիդայի որդիները, Արսայի որդիները, 53  Բարկոսի որդիները, Սիսարայի որդիները, Թամայի որդիները, 54  Նեսիայի որդիները, Ատեփայի որդիները. 55  Սողոմոնի ծառաներուն որդիները, Սոտէի որդիները, Սոփերաթի որդիները, 56  Փարեդայի որդիները, Յեղայի որդիները, Դերկոնի որդիները, 57  Գեդդէլի որդիները, Սափատիայի որդիները, Ատտիլի որդիները, Փաքարաթ–Ասեփայիմի որդիները, Ամիի որդիները. 58  Բոլոր Նաթանայիմներն ու Սողոմոնի ծառաներուն որդիները երեք հարիւր իննիսունըերկու հոգի էին։ 59  Ու Թեղմեղայէ, Թեղարսայիէ, Քերուբէ, Ադդանէ ու Եմմերէ ելլողները ասոնք էին եւ իրենց հայրերուն տունն ու իրենց սերունդը, այսինքն Իսրայէլէ ըլլալնին, ցուցնելու կարող չեղան։ 60  Դաղայիայի որդիները, Տուբիայի որդիները ու Նեկոդայի որդիները վեց հարիւր յիսունըերկու մարդ։ 61  Եւ քահանաներուն որդիներէն՝ Աբայիայի որդիները, Ակկուսի որդիները, Բերզելիի որդիները, որ Գաղաադացի Բերզելիի աղջիկներէն կին առնելով՝ անոնց անունովը կոչուեցան։ 62  Ասոնք իրենց ազգաբանութեան գիրքը փնտռեցին, բայց չկրցան գտնել ու անմաքուր սեպուելով՝ քահանայութենէ արգիլուեցան։ 63  Եւ Աթարսաթա* անոնց ըսաւ. «Մինչեւ որ Ուրիմով ու Թումիմով քահանայ մը չելլէ, անոնք ամենասուրբ բաներէն թող չուտեն»։ 64  Գերութենէ դարձող ժողովուրդին ընդհանուր թիւը քառասունըերկու հազար երեք հարիւր վաթսուն հոգի էին, 65  Բացի անոնց ծառաներէն ու աղախիններէն, որոնք եօթը հազար երեք հարիւր երեսունըեօթը հոգի էին ու անոնց մէջ երկու հարիւր այր եւ կին երգողներ կային։ 66  Անոնց ձիերը եօթը հարիւր երեսունըվեց, ջորիները՝ երկու հարիւր քառասունըհինգ, 67  Ուղտերը՝ չորս հարիւր երեսունըհինգ ու էշերը՝ վեց հազար եօթը հարիւր քսան հատ էին։ 68  Տոհմերու իշխաններէն ոմանք, երբ Երուսաղէմ եղող Տէրոջը տունը գացին, Աստուծոյ տանը կամաւոր ընծաներ տուին, որպէս զի զանիկա իր տեղը հաստատեն։ 69  Անոնք իրենց կարողութեանը չափ վաթսունըմէկ հազար դրամ ոսկի ու հինգ հազար մնաս արծաթ ու հարիւր քահանայական պատմուճան տուին գործաւորութեան գանձին։ 70  Քահանաներն ու Ղեւտացիները ու ժողովուրդէն եղողները, երգողները, դռնապանները եւ Նաթանայիմները իրենց քաղաքներուն մէջ ու բոլոր Իսրայէլ իրենց քաղաքներուն մէջ բնակեցան։

Ստորանիշներ

2։63 Կամ, կառավարիչը