Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ԱԲԴԻՈՒ 1։1-21

1  Աբդիի տեսիլքը։Տէր Եհովան Եդովմին համար այսպէս կ’ըսէ.Տէրոջմէ լուր լսեցինքՈւ ազգերուն դեսպան ղրկուեցաւ՝ ըսելով.«Ելէ՛ք ու անոր դէմ պատերազմի ելլենք»։   Ահա քեզ ազգերու մէջ պզտկցուցի, ուստիԴուն խիստ պիտի անարգուիս։   Քու սրտիդ հպարտութիւնը քեզ խաբեց,Ո՛վ ժայռերու խոռոչներուն մէջ բնակողՈւ բարձր բնակարան ունեցող,Որ սրտիդ մէջ կ’ըսես՝‘Ո՞վ զիս գետինը պիտի իջեցնէ’։   Թէեւ արծիւի պէս բարձրանաս,Բոյնդ աստղերուն մէջ դնես,Քեզ անկէ պիտի իջեցնեմ», կ’ըսէ Տէրը։   Եթէ քեզի գողեր կամ գիշերային աւազակներ գային(Ինչպէ՜ս կործանեցար)Անոնք իրենց բաւելու չափ պիտի չգողնայի՞ն։Եթէ քեզի կթողներ գային,Միթէ ճիռեր պիտի չթողուի՞ն։   Եսաւ ինչպէ՜ս քննուեցաւ.Անոր ծածուկ տեղերը խուզարկուեցան։   Քու բոլոր դաշնակիցներդ քեզ մինչեւ սահմանը ղրկեցին,Քեզի հետ խաղաղութիւն կնքող մարդիկը քեզ խաբեցինՈւ քեզի յաղթեցին։Քու հացդ ուտողները քու տակդ որոգայթ լարեցին։Անոր քով հանճար չկայ։   «Ահա այն օրը, կ’ըսէ Տէրը,Եդովմէն իմաստուններըՈւ Եսաւին լեռնէն հանճարը բնաջինջ պիտի ընեմ։   Քու կտրիճներդ, ո՛վ Թեման, պիտի զարհուրին,Որպէս զի Եսաւին լեռնէն ամէն մարդ սպաննուելով կոտորուի»։ ԵԴՈՎՄԻ ՊԱՏԺՈՒԵԼՈՒՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 10  «Քու եղբօրդ Յակոբին եղած անիրաւութեանը համարԱմօթը քեզ պիտի ծածկէՈւ յաւիտեան բնաջինջ պիտի ըլլաս։ 11  Անոր դէմ կայնած օրդ,Երբ օտարազգիները անոր զօրքը գերի առինՈւ օտարները անոր դռները մտանՈւ Երուսաղէմի վրայ վիճակ ձգեցին,Դո՛ւն ալ անոնց պէս ըրիր։ 12  Ու պէտք չէր որ՝ քու եղբօրդ օրը,Անոր օտարութեան օրը, անոր նայէիրԵւ Յուդայի որդիներուն վրայ՝Անոնց կորուստին օրը՝ խնդայիրՈւ անոնց նեղութեան օրըՔու բերանդ մեծցնէիր։ 13  Ո՛չ ալ իմ ժողովուրդիս դուռը՝Անոնց թշուառութեան օրը՝ մտնէիր,Անոնց կործանումին օրըԴուն ալ անոնց չարիքին վրայ նայէիրԵւ անոնց կործանումին օրըԱնոնց ստացուածքին վրայ ձեռք դնէիր 14  Եւ ո՛չ թէ անոր ազատուածները կոտորելու համարՃամբուն բերանը կայնէիրՈւ անոր նեղութեան օրըԱնոր մնացորդները մատնէիր»։ ԱՍՏՈՒԱԾ ԱԶԳԵՐԸ ՊԻՏԻ ԴԱՏԷ 15  «Քանզի բոլոր ազգերուն վրայ Տէրոջը օրը մօտ է։Քեզի քու ըրածիդ պէս պիտի ընեն.Քու հատուցումդ գլուխդ պիտի դառնայ։ 16  Քանզի ինչպէս դուք իմ սուրբ լերանս վրայ խմեցիք,Բոլոր ազգերն ալ շարունակ պիտի խմեն.Պիտի խմեն ու պիտի կլլենՈւ չեղածի պէս պիտի ըլլան»։ ԻՍՐԱՅԷԼԻՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ 17  «Բայց Սիօն լերանը վրայ փրկութիւն պիտի ըլլայԵւ սրբութիւն պիտի ըլլայ։Յակոբին տունը իրենց կալուածներուն պիտի տիրեն։ 18  Յակոբին տունը՝ կրակ,Յովսէփին տունը՝ բոցՈւ Եսաւին տունը յարդ պիտի ըլլայ։Անոնց մէջ պիտի բռնկին,Զանոնք պիտի ուտենՈւ Եսաւին տանը մնացորդ մը պիտի չըլլայ,Քանզի Տէրը խօսեցաւ։ 19  Եւ հարաւայինները Եսաւին լեռը պիտի ժառանգենՈւ դաշտայինները՝ Փղշտացիներուն երկիրը,Նաեւ Եփրեմին դաշտը ու Սամարիային դաշտը պիտի ժառանգեն։Բենիամին Գաղաադը պիտի ժառանգէ։ 20  Իսրայէլի որդիներուն այս գերի զօրքերըՔանանացիներուն ունեցածը պիտի ժառանգեն մինչեւ Սարեփթա։Երուսաղէմի գերիները, որոնք Սեփարադի մէջ են,Հարաւային քաղաքները պիտի ժառանգեն։ 21  Ազատուողները պիտի ելլեն Սիօն լեռը՝Եսաւին լեռը դատելու համարՈւ թագաւորութիւնը Տէրոջը պիտի ըլլայ»։

Ստորանիշներ