Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Թինիան

  • Բնակչութիւն. 2,500
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 14
  • Ժողովքներ. 1
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։179