Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Ռօթա

  • Բնակչութիւն. 2,477
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 12
  • Ժողովքներ. 1
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։206