Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Փոնփէյ

  • Բնակչութիւն. 35,981
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 67
  • Ժողովքներ. 1
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։537