Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Սուտան

  • Բնակչութիւն. 41,727,690
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 633
  • Ժողովքներ. 14
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։65,921