Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Ռիեունիոն

  • Բնակչութիւն. 883,153
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 3,380
  • Ժողովքներ. 41
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։261