Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Բալաու

  • Բնակչութիւն. 21,108
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 80
  • Ժողովքներ. 2
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։264