Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Սեն Բիէր եւ Միքելոն

  • Բնակչութիւն. 6,372
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 12
  • Ժողովքներ. 1
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։531