Անցնիլ բովանդակութեան

  • Թարբու Գիւղ, Նեփալ. Աստուածաշունչը քննարկել թամանկ լեզուն խօսող հողագործի մը հետ

Հակիրճ տուեալներ. Նեփալ

  • Բնակչութիւն. 28,441,000
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 2,629
  • Ժողովքներ. 41
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։10,818