Անցնիլ բովանդակութեան

  • Ճորճ Թաուն, Մալէզիա. Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին քարոզել

Հակիրճ տուեալներ. Մալէզիա

  • Բնակչութիւն. 32,000,000
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 5,350
  • Ժողովքներ. 118
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։5,981