Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Մալաուի

  • Բնակչութիւն. 18,990,325
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 95,203
  • Ժողովքներ. 1,571
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։199