Անցնիլ բովանդակութեան

  • Մոնասթիրաքի Հրապարակ, Աթէնք, Յունաստան. Զարթի՛ր պարբերաթերթը առաջարկել

Հակիրճ տուեալներ. Յունաստան

  • Բնակչութիւն. 10,815,197
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 28,254
  • Ժողովքներ. 359
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։383