Անցնիլ բովանդակութեան

Հակիրճ տուեալներ. Կամպիա

  • Բնակչութիւն. 2,163,765
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 246
  • Ժողովքներ. 5
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։8,796