Անցնիլ բովանդակութեան

  • Օքադսութ, Կրինլանտ. Տեղացի ընտանիքի մը հետ Աստուածաշունչին մասին խօսիլ

Հակիրճ տուեալներ. Կրինլանտ

  • Բնակչութիւն. 55,877
  • Աստուածաշունչի քարոզիչներ. 165
  • Ժողովքներ. 5
  • Եհովայի վկաներու համեմատութիւն բնակչութեան հետ. 1։339