Անցնիլ բովանդակութեան

Գրասենեակներուն եւ շրջագայութիւններուն մասին տեղեկութիւններ

Ջերմօրէն կը հրաւիրենք քեզ որ այցելես մեր գրասենեակները եւ տպարանները։ Տես անոնց վայրերն ու շրջելու ժամերը։

Միացեալ Նահանգներ

Շրջագայութիւն ապահովէ

Պէ՞տք է որ կանխաւ շրջագայութիւն ապահովես։ Այո, խճողում կանխարգիլելու եւ շրջագայութենէդ լաւագոյնս օգտուելու համար, շատ կարեւոր է որ կանխաւ շրջագայութիւն ապահովես եթէ կ’ուզես այցելել Փէթըրսըն, Ուոլգիլ եւ Ուորուիք, ինչ որ ալ ըլլայ խումբիդ պատկանող անհատներուն թիւը։ Վարը նշուած կապերը գործածէ, որ շրջագայութիւն ապահովես ամէն մէկ վայրին համար որ կ’ուզես այցելել։

Եթէ շրջագայութիւն չես ապահոված, կրնա՞ս շրջագայել։ Եթէ շրջագայութիւն չես ապահուած, թերեւս յարմար չըլլայ որ քեզի ծառայենք։ Ուորուիքի թանգարաններուն մէջ միայն սահմանափակ թիւով անհատներ կրնան շրջագայել։

Որքա՞ն ժամանակ առաջ պէտք է հասնիս շրջագայութեան վայր։ Գոնէ մէկ ժամ առաջ։ Ասիկա խճողում պիտի կանխարգիլէ կառատուներուն եւ նախասրահներուն մէջ։

Ամէն օր քանի՞ համալիր կարելի է այցելել։ Հանգիստ շրջագայելու համար, կրնաս մէկ օրուան մէջ առաւելագոյնը երկու համալիր այցելել։

20 հոգիէ պակաս խումբեր

20 (կամ աւելի) հոգիէ բաղկացած խումբեր

Առցանց խմբային շրջագայութիւն խնդրէ այցելելու համար Փէթըրսընի, Ուոլգիլի եւ Ուորուիքի մեր համալիրները։

Շրջագայութիւնը չեղեալ ընել

Առցանց չեղեալ ըրէ ապահոված շրջագայութիւնդ կամ խմբովին շրջագայութեան խնդրանքդ։

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

UNITED STATES

+1 845-324-3000

Շրջագայութիւններ

Ուորուիքի մէջ շրջագայութիւնները պիտի սկսին երկուշաբթի, 3 ապրիլ 2017–ին։ Հաճիս առցանց շրջագայութիւն ապահովէ առաջ որ ճամբորդելու կարգադրութիւններ ընես։

Երկուշաբթիէն ուրբաթ

կ.ա. 8։00–կ.ե. 4։00

(Առանձին շրջագայել ցուցասրահներուն մէջ)

կ.ա. 8։00–11։00 եւ կ.ե. 1։00–4։00

Տեւողութիւնը՝ 20 վայրկեան

(Կազմակերպուած շրջագայութիւն)

Ուշագրաւ տեղեկութիւններ

Առանձին շրջագայել ցուցասրահներուն մէջ

  1. Աստուածաշունչը եւ Աստուծոյ անունը։ Այս ցուցահանդէսը կը ցուցադրէ հազուագիւտ Աստուածաշունչեր եւ կը շեշտէ թէ Աստուծոյ անունը ինչպէ՛ս պահուած է Սուրբ Գիրքին մէջ, հակառակ անոր որ մարդիկ շատ ջանք թափած են այդ անունը վերցնելու համար։ Ցուցահանդէսը նաեւ կը պարփակէ ինքնիր շուրջ դարձող ցուցասրահ, ուր ուրիշ հազուագիւտ Աստուածաշունչեր կամ Աստուածաշունչի հետ կապ ունեցող ձեռագործ իրեր կը ներկայացուին։

  2. Եհովային անուան համար ժողովուրդ մը։ Այս ցուցահանդէսը կը ցուցադրէ Եհովայի վկաներուն հոգեւոր ժառանգին պատմութիւնը։ Ձեռագործ իրեր, գծանկարչութիւններ եւ անհատական արձանագրութիւններ ցոյց կու տան թէ Եհովան ինչպէ՛ս իր ժողովուրդը աստիճանաբար ուղղած, սորվեցուցած եւ կազմակերպած է որ իր կամքը ընէ։

  3. Գլխաւոր կեդրոնատեղի. Կենդանի հաւատք։ Այս ցուցահանդէսը կը բացատրէ Կառավարիչ մամինին յանձնախումբերուն աշխատանքը եւ թէ անոնք ինչպէ՛ս Եհովայի վկաներուն կ’օգնեն որ հետեւին Աստուածաշունչին ուղղութիւններուն՝ մէկտեղ հաւաքուելու, աշակերտելու, հոգեւոր սնունդ ստանալու եւ իրարու հանդէպ սէր ցոյց տալու։

Կազմակերպուած շրջագայութիւն

Այս շրջագայութիւնը կ’ընդգրկէ այցելել գրասենեակներ եւ Ուորուիքի տարածքները։

Բեռնել շրջագայութեան գրքոյկ

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

UNITED STATES

+1 845-306-1000

Շրջագայութիւններ

Հաճիս առցանց շրջագայութիւն ապահովէ առաջ որ ճամբորդելու կարգադրութիւններ ընես։

Երկուշաբթիէն ուրբաթ

կ.ա. 8։00–11։00 եւ կ.ե. 1։00–4։00

Տեւողութիւնը՝ 2 ժամ

Ուշագրաւ տեղեկութիւններ

Մեր հրատարակութիւններուն համար պատկերներ, ինչպէս նաեւ ձայնագրութիւններ եւ տեսաերիզներ կը պատրաստէ։ Շրջագայութիւնը այցելուներուն ուշադրութեան կը յանձնէ աստուածաշնչական դպրոցները, որոնք հոս կը վարուին։

Բեռնել շրջագայութեան գրքոյկ

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

UNITED STATES

+1 845-744-6000

Շրջագայութիւններ

Հաճիս առցանց շրջագայութիւն ապահովէ առաջ որ ճամբորդելու կարգադրութիւններ ընես։

Երկուշաբթիէն ուրբաթ

կ.ա. 8։00–11։00 եւ կ.ե. 1։00–4։00

Տեւողութիւնը՝ 2 ժամ

Ուշագրաւ տեղեկութիւններ

Տարեկան կը տպէ աւելի քան 25 միլիոն Աստուածաշունչի վրայ հիմնուած հրատարակութիւն։ Կ’առաքէ հրատարակութիւններ աւելի քան 360 լեզուներով՝ համայն աշխարհի մասնաճիւղերուն, ինչպէս նաեւ աւելի քան 15,000 ժողովքներու՝ Միացեալ Նահանգներուն, Քանատային եւ Քարայիպեան երկիրներուն մէջ։

Բեռնել շրջագայութեան գրքոյկ