Ընտանիքի մը անդամները իրարու աւելի կը մօտենան, մինչ միասնաբար կը քարոզեն հեռաւոր շրջանի մէջ։