Արդեօք Աստուծոյ Թագաւորութիւնը ներկայիս մեր կեանքէն ներս ազդեցութիւն ունի՞։ Տես թէ միջազգային եղբայրութիւնը ինչպէ՛ս մէկտեղ հաւաքուելով անոր մասին կը սորվի եւ անոր իսկական ըլլալը կը փաստէ։