Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

Ի՞նչ է Աստուծոյ Թագաւորութիւնը

Ի՞նչ է Աստուծոյ Թագաւորութիւնը

Յիսուս ամէնէն շատ սորվեցուց Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին։ Ի՞նչ է Աստուծոյ Թագաւորութիւնը։ Անիկա ինչպէ՞ս պիտի օգտէ քեզի։