Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ԴԻՏԱՐԱՆ 2020–ի թիւ 3 | Սիրալիր Աստուծոյ կողմէ մնայուն օրհնութիւններ

Աստուած մարդկութեան ի՞նչ օրհնութիւններ խոստացած է։ Կրնա՞ս իր գրաւոր Խօսքին վստահիլ։ Հետեւեալ յօդուածները պիտի քննարկեն Աստուծոյ կարգ մը խոստումները, պիտի բացատրեն թէ ինչո՛ւ կրնաս անոնց հաւատալ եւ պիտի նշեն, թէ ինչպէ՛ս կրնաս այդ խոստացուած օրհնութիւնները ստանալ, ինչ որ քեզ շատ պիտի ուրախացնէ։

 

Կրնաս սիրալիր Աստուծոյ կողմէ յաւիտենական օրհնութիւններ վայելել

Կը փափաքի՞ս ապրիլ աշխարհի մը մէջ, ուր պատերազմ, վայրագութիւն եւ խռովութիւն չկան։ Ասիկա երազ մը չէ, հապա Աստուծոյ կողմէ խոստում մըն է։

Մեր սիրառատ Ստեղծիչը մեզ կը հոգայ

Գթասիրտ հօր մը պէս, Աստուած իր ընտանիքին հոգ կը տանի։ Ինչպէ՞ս

Ստեղծիչը ինչպէ՞ս կը յայտնէ իր խոստումները

Ստեղծիչը ինչպէ՞ս կը յայտնէ իր խոստումները

Աստուծոյ գրաւոր Խօսքը փոփոխութեան ենթարկուա՞ծ է

Տե՛ս թէ ներկայիս մեր ունեցած Աստուածաշունչին նկատմամբ մասնագէտներ ի՛նչ բան յայտնաբերած են։

Աստուծոյ մասին կը սորվինք իր մարգարէներէն

Երեք հաւատարիմ մարգարէներ մեզի կ’օգնեն, որ Աստուծոյ մասին սորվինք եւ գիտնանք թէ ինչպէ՛ս կրնանք իր օրհնութիւնը ստանալ։

Շարունակէ աղօթել՝ Աստուծոյ հաճութիւնը ունենալու համար

Ինչպէ՞ս կրնանք աղօթել, որ Աստուած մեզ լսէ եւ օրհնէ։

Օրհնութիւններ՝ Աստուծոյ հնազանդողներուն

Նկատի առ թէ ի՛նչ երկու կերպերով Աստուծմէ կ’օրհնուինք, եթէ իրեն հնազանդինք։

Ինչպէ՞ս սէր ցոյց տանք մարդոց հանդէպ

Ուրիշներուն հանդէպ սէր ցոյց տալը միշտ դիւրին չէ, բայց կարելի է։

Օրհնութիւններ՝ կարիքաւորներու օգնողներուն

Կարիքաւորներուն օգնելու մեր ջանքերը ինչպէ՞ս Աստուծոյ հաւանութիւնն ու օրհնութիւնը պիտի բերեն։

Մեր Ստեղծիչին օրհնութիւնները յաւիտեան վայելէ

Երկրի վրայ ինչպիսի՞ կեանք պիտի ըլլայ, երբ Աստուած Աբրահամի տուած խոստումը կատարէ։

Բնաւ հարց տուա՞ծ ես

Գտի՛ր կեանքի խնդիրներուն եւ Աստուծոյ մասին եղած հարցումներուն պատասխանները։