Անցնիլ բովանդակութեան

Անձնական տուեալներու գործածութիւն

Անձնական տուեալներու գործածութիւն

Հրատարակիչի մը անձնական տուեալները՝ մեր համաշխարհային քաղաքականութիւններուն վերահսկողութեան տակ ըլլալէն զատ՝ կարգ մը երկիրներու մէջ նաեւ կը վերահսկուին «Անձնական տուեալներու գործածութիւն» էջին նշումներուն համաձայն։ Աւելի տեղեկութիւններ առնելու համար, զատէ վարը նշուած երկիրներէն մէկը։