Անցնիլ բովանդակութեան

Խոնարհ եղիր (դաս 29)

Խոնարհ եղիր (դաս 29)

Եհովան խոնարհ մարդիկը կը սիրէ։ Ինչպէ՞ս կրնաս խոնարհ ըլլալ։

Թերեւս քեզ հետաքրքրէ

ԵՀՈՎԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐԸ ԵՂԻՐ (ԽԱՂԵՐ)

Խոնարհ եղիր

Աստուածաշունչի անձնաւորութիւններէն դասեր սորվէ խոնարհութեան մասին։