Նշանային լեզուով բովանդակութիւն կարելի է գտնել ընդհանրապէս որպէս տեսաերիզ։ Կարգ մը նշանային լեզուներ jw.org կայքէն մաս մը թարգմանած են, ներառեալ՝ գլխաւոր էջը։ Այլ նշանային լեզուներ տակաւին կայքը չեն թարգմանած, բայց ունին տեսաերիզի ձեւով գիրքեր, պարբերաթերթեր եւ այլ հրատարակութիւններ, որոնք ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ բաժնին մէջ մատչելի են։

Նշանային լեզուով բովանդակութիւն գտնելու համար, հետեւեալ ընտրութիւններէն մէկը գործածէ.

 Նշանային լեզու մը ընտրէ

  • Մեթոտ 1. Կտտացուր Լեզուներուն ցուցակը, որպէսզի կարենաս jw.org կայքին բոլոր մատչելի լեզուներուն ցանկը տեսնել։

  • Կտտացուր Ցոյց տալ միայն նշանային լեզուներ կոճակը, որպէսզի լեզուներու ցանկը սահմանափակուի նշանային լեզուներուն։

    Այլապէս շրջանակին մէջ նշանային լեզուին անունը գրէ։ Ցանկը պիտի սահմանափակուի այն լեզուներուն, որոնք գրած տառերուդ կը համապատասխանեն։

  • Մեթոտ 2. Կտտացուր «Նշանային լեզուով տեսաերիզներ դիտել» կապը, որ գլխաւոր էջին վրայ կը գտնուի։ Ցանկէն նշանային լեզու մը ընտրէ։

Եթէ կայքը թարգմանուած է այն նշանային լեզուով որ ընտրեցիր, այդ լեզուն կայքիդ լեզուն կը դառնայ։

Նշանային լեզուով կայքը դիւրաւ կը բնորոշուի, քանի որ կայքին մէջ իւրաքանչիւր ընտրացանկ պատկերակ ունի։ Իւրաքանչիւր պատկերակ կայքին մէկ բաժնին տեսողական ներկայացումն է։

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ բաժնին մէջ, ընտրացանկի ընտրանքներէն ոմանք կը գործածեն արտայայտութիւններ, որոնք խօսուած լեզուներու գործածած արտայայտութիւններէն տարբեր են։ Օրինակ, նշանային լեզուով կայքերուն մէջ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ ընտրանքը կը կոչուի ԵՐԳԵՐ։

Ընտրացանկերը գործածէ ուզած բովանդակութիւնդ գտնելու համար։ Աշխատցուր կամ բեռնէ նշանային լեզուով տեսաերիզները։

Տես ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ բաժինը

 Տես Հրատարակութիւններ > ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐ։

Լեզուներու ցանկէն ուզած նշանային լեզուդ ընտրէ։ Քանի որ ցանկին մէջ հարիւրաւոր լեզուներ կան, թերեւս օգտակար գտնես ցանկը կտտացնել, ապա լեզուին անունը գրել։ Ցանկը պիտի սահմանափակուի այն լեզուներուն, որոնք գրած տառերուդ կը համապատասխանեն։

Եթէ ընտրած նշանային լեզուդ միայն քանի մը հրատարակութիւններ ունի, բոլորն ալ պիտի երեւին ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐ կայքին մէջ։ Սակայն, այն նշանային լեզուները, որոնք շատ հրատարակութիւններ ունին, անոնցմէ միայն քանի մը հրատարակութիւններ պիտի երեւին ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐ կայքին մէջ։ Այցելէ հրատարակութիւններուն մէկ տեսակը ցոյց տուող էջ մը (օրինակ՝ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ, ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԵՐ, ԳԻՐՔԵՐ ԵՒ ԳՐՔՈՅԿՆԵՐ), տեսնելու համար նշանային լեզուով երեւցող այդ տեսակի հրատարակութիւններ։

Գործածէ ԵՎ նշանային լեզուի գրադարան գործիքը

ԵՎ նշանային լեզուի գրադարան գործիքը լաւ ընտրութիւն մըն է եթէ.

  •   յաճախ նշանային լեզուով տեսաերիզներ կը գործածես։

  • կ’օգտուիս այս տեսաերիզները ունենալով բջիջային սարքի մը վրայ, երբ համացանցը չես գործածեր։

  • գործիքը ուզած նշանային լեզուովդ մատչելի է։

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար, տե՛ս ԵՎ նշանային լեզուի գրադարան–ին օգնութեան էջը։