Երանգներով առանձնացվում են աստվածաշնչյան գրքերը՝ ըստ այն խմբավորման կատեգորիաների, որոնց մասին խոսվում է Ի՞նչ կարող ենք իմանալ Աստծու Խոսքից բաժնի Հարց 19մասում։