Կան լեզուներ, օրինակ՝ թաի լեզուն, որի այբուբենում կան տառեր, որոնք ունեն առանձին մասնիկներ և վերև կամ վար ձգվող երկար մասնիկներ։ iOS ծրագրով այդ լեզուները միշտ չէ, որ ճիշտ են երևում։