Պատմական իրադարձություն Միացյալ Նահանգներում. 1944