Պատմական իրադարձություն Միացյալ Նահանգներում. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, 1884