Պատմական իրադարձություն Թուրքիայում. 1930-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ