92։12

Արմավենին կարող է ապրել ավելի քան 100 տարի և պտուղ տալ։

Տարեցները կարող են հոգևոր պտուղ բերել՝

92։13–15

  • ուրիշների համար աղոթելով.

  • ուսումնասիրելով Աստվածաշունչը.

  • հաճախելով ժողովի հանդիպումներին ու մասնակցելով դրանց.

  • իրենց փորձը փոխանցելով ուրիշներին.

  • ամբողջ սրտով մասնակցելով քարոզչական ծառայությանը։