Նեեմիան եռանդորեն պաշտպանեց ճշմարիտ երկրպագությունը

13։4–9, 15–21, 23–27

  • Քահանայապետ Ելիասիբը թույլ տվեց, որ Տուբիան, որը այլազգի էր ու հակառակորդ, ազդի իր վրա։

  • Ելիասիբը Տուբիային տարածք հատկացրեց տաճարի ճաշասրահում։

  • Նեեմիան դուրս նետեց Տուբիայի կահույքը, մաքրեց սենյակը, և այն դարձյալ սկսեցին օգտագործել երկրպագության համար։

  • Նեեմիան շարունակեց Երուսաղեմը մաքրել ամեն անմաքուր բանից։