• Երգ 111 և աղոթք

  • Բացման խոսք (3ր կամ ավելի քիչ)

ԳԱՆՁԵՐ ԱՍՏԾՈՒ ԽՈՍՔԻՑ

ՀՄՏԱՆԱՆՔ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

  • Առաջին այցելություն։ fg, դաս 13, պրբ. 1։ Վերայցելության համար հիմք պատրաստիր։ (2ր կամ ավելի քիչ)

  • Վերայցելություն։ fg, դաս 13, պրբ. 2։ Նորից այցելելու հիմք պատրաստիր։ (4ր կամ ավելի քիչ)

  • Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն։ fg, դաս 13, պրբ. 3, 4։ (6ր կամ ավելի քիչ)

ԱՊՐԵՆՔ ՈՐՊԵՍ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ

  • Երգ 134

  • Տեղական կարիքներ։ (5ր)

  • «Հարությունը հնարավոր է փրկանքի շնորհիվ»։ (10ր) Քննարկում։ Ավարտիր՝ ցուցադրելով այն տեսանյութը, որը դիտեցինք 2014թ. «Շարունակե՛ք նախ փնտրել Աստծու Թագավորությունը» տարածաշրջանային համաժողովին։

  • Ժողովի՝ Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն։ ia, գլ. 12, պրբ. 1–12 (30ր)

  • Ամփոփում և անդրադարձ հաջորդ շաբաթվան (3ր)

  • Երգ 33 և աղոթք