Լեռան քարոզում Հիսուսն ասաց. «Մի՛ մտահոգվեք ձեր հոգիների համար» (Մթ 6։25)։ Թեև բնական է, որ լինելով անկատար և ապրելով Սատանայի աշխարհում մարդիկ երբեմն անհանգստություններ են ունենում, սակայն Հիսուսը իր հետևորդներին սովորեցրեց չափից շատ չմտահոգվել (Սղ 13։2)։ Ինչո՞ւ։ Քանի որ չափից շատ մտահոգվելը, նույնիսկ անհրաժեշտ բաների մասին, կարող է շեղել մեզ և խանգարել, որ նախ թագավորությունը փնտրենք (Մթ 6։33)։ Հիսուսի ասած հաջորդ խոսքերի շուրջ խորհրդածելը կօգնի մեզ խուսափել ավելորդ մտահոգություններից։

Ինչի՞ մասին եմ ցանկանում չափից շատ չմտահոգվել