• Երգ 14 և աղոթք

 • Բացման խոսք (3 ր կամ ավելի քիչ)

ԳԱՆՁԵՐ ԱՍՏԾՈՒ ԽՈՍՔԻՑ

 • «Մոտեցել է երկնքի թագավորությունը»։ (10 ր)

  • [Դիտեք ««Մատթեոս» գրքի ներածություն» տեսանյութը։]

  • Մթ 3։1, 2 —  Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում էր, որ երկնային Թագավորության Ղեկավարը շուտով ի հայտ է գալու («քարոզել», «Թագավորությունը», «երկնքի Թագավորությունը», «մոտեցել է» nwtsty Մթ 3։1, 2-ի լրացուցիչ տեղեկությունները)

  • Մթ 3։4 —  Հովհաննես Մկրտիչը ապրում էր պարզ կյանքով և իր անձն ամբողջությամբ նվիրել էր Աստծու կամքը կատարելուն («Հովհաննես Մկրտչի հագուստը և արտաքինը», «Մորեխներ», «Վայրի մեղր» nwtsty Մթ 3։4-ի մուլտիմեդիան)

 • Փնտրենք հոգևոր գանձեր։ (8 ր)

  • Մթ 1։3 —  Թերևս ի՞նչն է պատճառը, որ Հիսուսի այն տոհմաբանության մեջ, որն արձանագրված է Մատթեոսի ավետարանում, ընդգրկված է հինգ կնոջ անուն, թեև մյուս բոլորը տղամարդկանց անուններ են («Թամարը» nwtsty Մթ 1։3-ի լրացուցիչ տեղեկությունը)

  • Մթ 3։11 —  Որտեղի՞ց գիտենք, որ մկրտվելիս հարկավոր է ամբողջությամբ ընկղմվել ջրի մեջ («ձեզ.... մկրտում» nwtsty Մթ 3։11-ի լրացուցիչ տեղեկությունը)

  • Աստվածաշնչի այս շաբաթվա ընթերցանությունից ի՞նչ ես սովորել Եհովայի մասին։

  • Ուրիշ ի՞նչ հոգևոր գանձեր ես գտել այս շաբաթվա ընթերցանությունից։

 • Աստվածաշնչի ընթերցանություն։ (4 ր կամ ավելի քիչ) Մթ 1։1–17

ՀՄՏԱՆԱՆՔ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 • Առաջին զրույցի տեսանյութ։ (4 ր) Դիտեք և քննարկեք տեսանյութը։

 • Առաջին վերայցելություն։ (3 ր կամ ավելի քիչ) Տես «Զրույցների օրինակներ»։

 • Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն։ (6 ր կամ ավելի քիչ) bhs, էջ 41, 42, պրբ. 6, 7։

ԱՊՐԵՆՔ ՈՐՊԵՍ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ

 • Երգ 72

 • Ծառայության տարեկան հաշվետվություն։ (15 ր) Ելույթ, որը ներկայացնում է երեցը։ Ծառայության տարեկան հաշվետվության մասին մասնաճյուղից ստացած նամակը ընթերցելուց հետո հարցազրույց անցկացրու նախապես ընտրված քարոզիչների հետ, ովքեր կարող են անցած տարվա իրենց ծառայությունից հետաքրքիր դեպքեր պատմել։

 • Ժողովի՝ Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն։ (30 ր) jy, գլ. 2

 • Ամփոփում և անդրադարձ հաջորդ շաբաթվան (3 ր)

 • Երգ 137 և աղոթք