Ճշմարիտ երկրպագության հանդեպ մեր նախանձախնդրությունը պետք է ակնհայտ լինի

69։9

  • Դավիթն իր ողջ կյանքի ընթացքում նախանձախնդիր էր Եհովայի հանդեպ

  • Դավիթը չէր հանդուրժում որևէ մրցակցություն Եհովայի անվան հետ, կամ որ այդ անվան վրա նախատինք բերվեր

Մեծահասակները կարող են օգնել երիտասարդներին նախանձախնդիր լինելու

71։17, 18

  • Այս սաղմոսը գրողը, որը հավանաբար Դավիթն էր, ցանկություն հայտնեց քաջալերելու հաջորդ սերնդին

  • Ծնողներն ու փորձառու քրիստոնյաները կարող են կրթել երիտասարդներին

Մեր նախանձախնդրությունը մղում է մեզ ուրիշներին պատմելու այն մասին, թե Թագավորությունը ինչ է անելու մարդկության համար

72։3, 12, 14, 16–19