ԱՐԹՆԱՑԵ՛Ք

Հարց։ Ինչո՞ւ է կարևոր նախապատրաստվել աղետներին։

Աստվածաշնչյան համար։ Առ 27։12

Առաջարկ։ Այս ամսագրում խոսվում է այն մասին, թե ինչ պետք է անենք նախքան աղետը, դրա ժամանակ և դրանից հետո։

ՍՈՎՈՐԵՑՐՈՒ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարց։ Ինչպե՞ս կարող ենք սեր դրսևորել Աստծու հանդեպ։

Աստվածաշնչյան համար։ 1Հվ 5։3

Ճշմարտություն։ Մենք սեր կդրսևորենք Աստծու հանդեպ, եթե հնազանդվենք նրա պատվիրաններին։

«ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՆ ՄԱՀԱՑԱԾՆԵՐԸ ՆՈՐԻՑ ԱՊՐԵԼ» (T-35)

Հարց։ Ամբողջ աշխարհում անկեղծ սիրտ ունեցող բազմաթիվ մարդիկ տարեկան տարբեր արարողություններ են կատարում մահացածներին պատվելու համար։ Ձեր կարծիքով՝ կարո՞ղ ենք հույս ունենալ, որ մի օր կրկին կտեսնենք մեր մահացած հարազատներին։

Աստվածաշնչյան համար։ Գրծ 24։15

Առաջարկ։ Այս թերթիկում խոսվում է այն մասին, թե հարության հույսը ինչ կարող է նշանակել ձեզ համար։ [Եթե հնարավոր է, ցուցադրիր «Որևէ հույս կա՞ մահացածների համար» տեսանյութը։]

ՔՈ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

Նախորդ օրինակների հիման վրա պատրաստիր քո մատուցումը։