Սեբնան «տան [հավանաբար խոսքը Եզեկիա թագավորի տան մասին է] վրա նշանակված» տնտես էր։ Նա թագավորից հետո երկրորդն էր, և նրանից շատ բան էր պահանջվում։

22։15, 16

  • Սեբնան պետք է հոգ տաներ Եհովայի ժողովրդի մասին

  • Նա եսասիրաբար փառք էր փնտրում իր համար

22։2022

  • Եհովան Սեբնայի փոխարեն նշանակեց Եղիակիմին

  • «Դավթի տան բանալին», որը խորհրդանշում էր զորություն և իշխանություն, տրվեց Եղիակիմին

Հարցրու ինքդ քեզ. «Ինչպե՞ս կարող էր Սեբնան իր ունեցած իշխանությունն օգտագործել ուրիշներին օգնելու համար»։