Ուշադրություն դարձրու, թե ինչպես է հոգևոր հասուն լինելը օգնում մեզ տեսնելու մարգարեության կատարումը և ամուր հավատ կերտելու։