Ամփոփ ներկայացվում է «Օսեե» գիրքը, որը զղջացող չարագործների հանդեպ Աստծու ողորմությունն ընդգծող մարգարեական արձանագրություն է։