«Ողբ» գրքում ամփոփված են վիշտ և հույս արտահայտող խոսքեր։