Իմացեք կարևոր տեղեկություններ «Առակներ» գրքի մասին։ Այս գիրքը կօգնի, որ մեր հասկացողությանը վստահելու փոխարեն՝ ապավինենք Աստծու իմաստությանը։