Աստծուն կարելի է տարբեր կերպերով կոչել՝ Ամենակարող, Արարիչ, Տեր (Հոբ 34:12; Ժողովող 12:1; Դանիել 2:47)։ Իսկ ի՞նչ է նրա անունը։