Ինչո՞ւ է կարևոր նախապատրաստվել աղետներին։

Աստվածաշնչում կարդում ենք. «Խորագետը, տեսնելով փորձանքը, թաքնվում է, իսկ անփորձները առաջ են գնում ու պատժվում» (Առակներ 27։12

Այս ամսագրում խոսվում է այն մասին, թե ինչ պետք է անենք նախքան աղետը, դրա ժամանակ և դրանից հետո։